Ylioppilastutkinto

Ajankohtaista tietoa ylioppilastutkinnosta:
http://www.ylioppilastutkinto.fi

 

1. Ylioppilastutkinnon rakenne

Pakollinen koe
1. Äidinkieli (suomi)


sekä 3 seuraavista
2. Toinen kotimainen kieli (ruotsi)
3. Yksi vieras kieli (englanti/saksa/...)
4. Matematiikka
5. Yksi reaaliaineen koe

Ylimääräiset kokeet
Kokelas voi osallistua yhteen tai useampaan ylimääräiseen kokeeseen.

Matematiikassa, toisessa kotimaisessa ja vieraissa kielissä järjestetään vaativuudeltaan kahden eri tason mukaiset kokeet. Kokelas saa opinnoistaan huolimatta valita, kumman tason hän valitsee. Kokelaan on suoritettava kuitenkin vaativampi koe vähintään yhdessä näissä pakollisissa aineissa.


Uudistunut ylioppilastutkinto

Äidinkielen koe
Nykyinen äidinkielen koe on kaksiosainen. Kokelaan tulee osallistua samalla tutkintokerralla sekä tekstitaidon kokeeseen että esseekokeeseen. Äidinkielen arvosana määräytyy kokeiden painotetun yhteispistemäärän perusteella.

Reaalikokeessa voi suorittaa vain yhden reaaliaineen kokeen tai halutessaan useampia kokeita. Yhtenä päivänä voi osallistua vain yhden reaaliaineen kokeeseen. Siten yhdellä tutkintokerralla voi suorittaa enintään kaksi reaaliaineen koetta. Tutkinnon hajauttamalla voi halutessaan osallistua usean reaaliaineen kokeeseen.

2. Ylioppilastutkinnon suoritusaika

Yo-tutkinto tulee suorittaa enintään kolmen peräkkäisen (kevät/syksy/kevät/syksy/...) kirjoituskerran yhteydessä.

3. Osallistumisoikeus ylioppilastutkintoon

Samanaikaisesti sekä päättötodistukseen että ylioppilastutkintoon tähtäävä:

Kokeen suorittamisehtona on se, että henkilö on opiskellut kyseisen aineen pakolliset kurssit ennen kirjalliseen kokeeseen osallistumista. Reaalikokeen suoritusedellytyksenä on vähintään kahden reaaliaineen pakollisten kurssien opiskelu. Lyhyen kielen kokeeseen osallistumisedellytyksenä on vähintään kolmen kurssin opiskelu tässä kielessä. Yo-tutkintotodistuksen saamisen ehtona on lukion päättötodistus.

Ammatillisen tutkinnon perusteella osallistuva:

Vähintään 2,5-vuotisen ammatillisen tutkinnon suorittaneella on osallistumisoikeus ilman lukiosuorituksia (parasta aikaa mainittuja opintoja suorittava voi osallistua tutkintoon jo opiskeluaikanaan, kuitenkin aikaisintaan suoritettuaan vähintään 90 opintopisteen laajuiset opinnot).

2-vuotisen ammatillisen tutkinnon suorittaneelta vaaditaan, että hän on suorittanut vähintään 2 pakollista lukiokurssia niissä oppiaineissa, joiden kokeisiin osallistuu. Jos oppiaineessa ei ole kahta pakollista kurssia, edellytetään vähintään kahden lukiokurssin opiskelua kyseessä olevassa oppiaineessa.

2 vuotta saman alan ammatillisia opintoja (ei tutkintoa) tai oppisopimuskoulutuksen suorittaneen on mahdollista anoa suoritusoikeutta ylioppilastutkintolautakunnalta, joka myönteisessä tapauksessa määrää lisäopinnot lukiossa.

HUOM! VAIKKA AMMATILLISEN TUTKINNON PERUSTEELLA KIRJOITTAVALTA EI LUKIOSUORITUKSIA VAADITA (TAI VAADITAAN HYVIN VÄHÄN), VALMIUDET KIRJOITUSAINEISSA TÄYTYY TAVALLA TAI TOISELLA HANKKIA - VAIKKAPA AIKUISLUKIO-OPISKELUN KAUTTA.

 

Kartta