Opiskelu

Opintojen suorittaminen

Suoritetaan kursseittain aikuislukion opetussuunnitelman mukaan. Opiskeluaika koko lukiotutkinnossa 2 - 4 vuotta, mikä merkitsee kerrallaan 3 - 4 kurssin opiskelua. Ylioppilastutkinto suoritetaan yhdellä kertaa tai hajauttaen. Voit hyödyntää joustavasti etä-/verkko-opintoja ja aikuislukioiden tarjoamaa iltaopetusta.

Lukioaineet ja -kurssit

Lukioaineet jakautuvat pakollisiin ja valinnaisiin.  Oppiaineen sisällöt on jaettu pienempiin osakokonaisuuksiin, joita nimitetään kursseiksi. Kaikki kurssit ovat yhtä laajoja (1 opintoviikko) oppiaineesta riippumatta.
Lukiotutkinnon edellytyksenä on vähintään 44 kurssin suorittaminen. Osa kursseista on pakollisia ja osa vapaasti valittavia.

Alle 18-vuotiaana lukio-opintonsa aloittaneen on kuitenkin lisäksi suoritettava vähintään 2 kurssia liikuntaa ja terveystietoa sekä vähintään 2 kurssia aineryhmästä musiikki ja kuvataide.

Pakolliset aineet:
Äidinkieli, pitkä kieli (englanti tai saksa), ruotsi, lyhyt tai pitkä matematiikka, uskonto tai elämänkatsomustieto, historia, yhteiskuntaoppi, filosofia, biologia, maantiede, fysiikka ja kemia.
Valinnaiset aineet:
Lyhyet kielet, psykologia, tietotekniikka, yrittäjyyskurssit, viestintä

Etä- ja verkkokurssit

Etäkursseilla pääosa opiskelusta on ohjattua etäopiskelua ja pieni osa määräajoin toistuvaa lähiopiskelua koulussa. Oppimateriaalina ovat kurssikirjat, opettajien laatima verkkomateriaali ja tietoverkkomateriaali. Verkkokursseilla on käytössä Moodle-oppimisympäristö.  Verkkokurssin opiskelu tapahtuu ilman koulussa annettavaa lähiopetusta. Tällöin ohjaus tapahtuu pääosin tietoverkon välityksellä. Kurssikoe tehdään mahdollisesti koululla.

Opetusjaksot

Koulun lukuvuosi on jaettu viiteen tai kuuteen opetusjaksoon. Kullakin jaksolla opiskellaan muutamia aineita jaksokohtaisen työjärjestyksen mukaisesti. Jakson päätteeksi on koeviikko, jolloin kullakin aineella on oma koepäivänsä.

Kurssitarjonta

Opiskelija valitsee pääosan kursseista omasta koulustaan, johon on ilmoittautunut opiskelijaksi. Lisäksi käytössä on koko Itä-Suomen aikuislukioverkon ja ISOverstaan yhteinen kurssitarjonta. Kurssien aikataulut, opettajat ja oppikirjat näkyvät kurssitarjonta-sivulta. Jaksoihin sidottujen kurssien lisäksi on tarjolla myös omaan tahtiin opiskeltavia kursseja.

Kesäohjaus

Kesäaikana voi opiskella useita lukioaineita omaan tahtiin. Lisäksi joillakin kouluilla järjestetään kesä- ja elokuussa kielten ja matematiikan sekä yo-kirjoituksiin valmentavia kursseja. Kannattaa kysellä tarkemmin suoraan aikuislukioverkon oppilaitoksista. Kesäajan verkkokurseilla ohjausta saatavilla juhannukseen saakka sekä elokuun alusta. Kesäkurssit löytyvät kurssitarjonta-sivulta ja ilmoittautuminen tapahtuu kotikoulun yhteyshenkilön kautta.

Kartta